marți, 3 februarie 2015

Bani pentru inverzire


30% din banii alocaţi anual României în perioada 2015-2020 din FEGA vor merge către plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire).
 Plata pentru înverzire se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS) şi care, începând cu 1 ianuarie 2015, vor fi obligaţi să aplice, pe toate terenurile eligibile la plată, următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente existente la nivel naţional şi păstrarea unei zone de interes ecologic (ZIE).
 Fermierii certificaţi ecologic beneficiază implicit de plata pentru înverzire pentru suprafeţele în conversie/certificate. La fel şi fermierii care au întreaga exploataţie cu culturi permanente. Exploataţiile aflate integral sau parţial în zone de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică vor primi plata pentru înverzire dacă aplică practicile obligatorii, în măsura în care aceste practici sunt compatibile, în exploataţia în cauză, cu obiectivele de conservare.
 Cuantumul plăţii pentru înverzire se calculează anual prin împărţirea plafonului de 30% din alocarea anuală din FEGA la numărul total de hectare eligibile. (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu