vineri, 23 ianuarie 2015

Schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor


 În sedinţa de Guvern din data de 21 ianuarie a.c. a fost adoptată Hotărârea  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.
 Prin acest act normativ, executivul a stabilit suma de 146,85 milioane de lei ca valoare totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.
 Din această sumă, 44,5 milioane de lei se acordă pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, iar 102,35 milioane lei pentru speciile ovine şi caprine. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2015.
 Conform documentului, acest sprijin financiar a fost aprobat de Guvern în contextul în care printr-o hotărâre adoptată anul trecut a fost instituită o schemă de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru perioada 2015-2020 în valoare maximă de 881,1 milioane de lei.
 De asemenea, Hotărârea modifică HG nr.1179/2014 (M. Of. 967/30 decembrie 2014), în care termenul iniţial de depunere a cererilor era 15 ianuarie 2015.  Pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut la art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat prevăzute la art.8 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014, pentru anul 2015, se pot depune și în perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015.
 Prin HG se completează definiţia „registrului genealogic”. Astfel, registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Reg.(UE) nr. 702/214 al Comisiei Europene, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor.  (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu