marți, 20 ianuarie 2015

Norme de venit pe 2015


Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat pe pagina sa de internet normele de venit pe 2015, pentru toate judetele tarii. Aceste sume fixe sunt utilizate la calcularea impozitului pe venit datorat de catre persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si care au optat pentru un sistem de impunere pe baza de norma de venit. Practic, cota unica de 16% se va aplica la normele de venit afisate de ANAF
 Norma de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual de catre directiile finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care se desfasoara activitatea, cu conditia ca acea activitate sa se regaseasca in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale. Va reamintim ca nomenclatorul a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 2875/2011.
 Codul fiscal prevede ca norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Din1 ianuarie, salariul minim este de 975 de lei, urmand ca de la 1 iulie acesta sa creasca la1.050 de lei.
 La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor, se mentioneaza in legislatia fiscala.
 Conform Codului fiscal, contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila. Aceasta prevedere a fost introdusa la inceputul acestui an in legislatia fiscala, prin OUG nr. 80/2014.
 Impozitul pe venit se plateste in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Astfel, in 2015 platile trimestriale vor trebui efectuate pana la urmatoarele termene:
trimestrul I: 25 martie;
trimestrul al II-lea: 25 iunie;
trimestrul al III-lea: 25 septembrie;
trimestrul al IV-lea: 21 decembrie.
 Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).
Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (avocatnet.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu