sâmbătă, 17 ianuarie 2015

Cum va arata carnetul de producator


 Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea modelului carnetului de comercializare a produselor agricole, conform Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
 Carnetul de comercializare a produselor agricole va fi eliberat de primari persoanelor fizice care dețin atestat de producător și desfășoară o activitate economică în sectorul agricol.
 Potrivit legii 145/2014, carnetul de comercializare îndeplineşte un dublu rol: 
- de document emis de vânzător care însoţeşte marfa comercializată, 
- de document care însoţeşte marfa pe perioada transportului de la locul de păstrare la locul de comercializare.
 Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cererea solicitantului, de către primarul pe a cărei rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi verificarea faptică în teren a existenţei produsului/ produselor supuse comercializării.
Actualele certificate de producător mai pot fi folosite până cel târziu la 1 mai 2015
 Actualele certificate de producător, emise în temeiul HG 661/2001, mai pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 145/2007 (03 noiembrie 2014).
Caracteristici tehnice
 Potrivit proiectului de ordin, carnetul de comercializare a produselor agricole va fi tipărit în format A5 şi va avea în total 126 file de file interioare: prima filă exemplar nedetașabil, următoarele 5 file exemplare nedetașabile, tipărite identic față-verso, plus alte 40 file care se vor completa în câte 3 exemplare (în total 120 file /carnet), pe hârtie autocopiativă alb/roz/verde.
 Pe fiecare filă a carnetului vor fi tipărite elemente grafice de securitate.
Date înscrise în carnetul de comercializare
 Prima filă din carnet este nedetaşabilă şi va conţine informaţii privind:
a) numele, prenumele titularului atestatului de producător- se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
b) domiciliul solicitantului- se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
c) numele, prenumele soț/soție, rude/afini grad.I, după caz - se înscriu numele și prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător;
d) domiciliul soț/soție, rude/afini grad.I, după caz - se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
e) suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deținute de titular;
f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol- se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale, obținute din fructele și/sau legumele produse de solicitant, după caz.
 Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA 111/2008 privind vânzarea directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală;
g) producțiile estimate a fi destinate comercializării - se înscriu datele declarate de solicitant.
 Cele 5 file identice, nedetaşabile, se vor completa numai în cazul transportului produselor de la locul de deținere la locul de vînzare, pentru vânzările cu amănuntul în spații publice. Acestea vor include date privind identitatea producătorului, denumirea produsului vândut, cantitatea transportată şi cantitatea vândută, localitatea de desfacere/Piața şi data transportului şi vânzării.
 Filele autocopiative, ce vor ţine loc de borderou de achiziţie, vor cuprinde informaţii privind identitatea producătorului/vânzătorului, date privind mijlocul de transport, denumirea şi cantitatea produsului vândut, preţul unitar şi suma plătită.
(agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu