marți, 6 ianuarie 2015

Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT) in 2015


 În ședința Guvernului din data de 29 decembrie 2014, a fost adoptat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014. 
 Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, s-a stabilit pentru anul 2014, un cuantum al ajutoarelor naționale tranzitorii, de 19,81 euro/hectar.
 Totodată, pentru stimularea activităţii în unele sectoare cu potenţial de piaţă, precum şi pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu in şi cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, aceste ajutoare se suplimentează cu plăţi reprezentând ajutoare naționale tranzitorii specifice, decuplate de producţie, astfel:
- in şi cânepă pentru fibră - 17,45 euro/hectar;
- hamei – 335,00 euro/hectar;
- tutun - 1.280,19 euro/hectar;
- sfeclă de zahăr – 84,78 euro/hectar.
 Suprafaţa pentru care se acordă aceste plăţi este de 6.887,601 mii ha, şi a fost determinată de APIA pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari pentru Campania de plăţi 2014, aşa cum a rezultat din interogarea bazei de date la 21.11.2014. Sumele totale necesare aplicării schemei de ajutoare naționale tranzitorii sunt de 140.539,377 mii euro (619.806,761 mii lei) şi reprezintă contribuţie publică de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.
 Sumele totale sunt defalcate după cum urmează:
Ajutoare naționale tranzitorii (ANT 1) – 136.435,452 mii euro (601.707,630 mii lei)
Ajutoare naționale tranzitorii specifice:
- in și cânepă pentru fibră (ANT 2,3) – 9,074 mii euro ( 40,018 mii lei)
- tutun (ANT4) – 1.536,228 mii euro ( 6.775,073 mii lei)
- hamei (ANT 5) – 134,0 mii euro ( 590,967 mii lei)
- sfeclă de zahăr (ANT 6) – 2.424,623 mii euro ( 10.693,073 mii lei)
Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014. (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu