vineri, 19 decembrie 2014

Scapam de boala limbii albastre


  
ANSVSA a dispus ca 2 decembrie 2014 să fie declarată dată de debut a perioadei libere de vectori care transmit virusul bolii Bluetongue. Decizia a fost luată ca urmare a îndeplinirii criteriilor stabilite în reglementările europene (Regulamentul (CE) nr. 1266/2007).
 Astfel, Autoritatea anunţă că zonele de control de pe teritoriul ţării noastre se elimină, iar tot teritoriul României va constitui zona de protecţie pentru bluetongue. Aceasta înseamnă că, animalele receptive pot circula fără restricţii pe teritoriul naţional, cu obligativitatea ca animalele să fie clinic sănătoase.
ANSVSA a elaborat un set de recomandări, pentru crescătorii de animale, care cuprinde o serie de măsuri de profilaxie nespecifică.
În perioada iernii:
- anunţarea medicului veterinar despre orice intenţie de cumpărare sau introducere de noi animale în exploataţie;
- observarea permanentă a bovinelor, ovinelor şi caprinelor pe care le deţin; orice modificare a stării de sănătate a animalelor va fi anunţată medicului veterinar; 
- efectuarea curăţeniei în adăposturi şi în jurul acestora;
- îndepărtarea gunoiului de grajd, care constituie un biotop favorabil dezvoltării insectelor, din apropierea adăpostului şi de pe platforma de gunoi ;
- Efectuarea a cel puţin unei acţiuni de dezinsecţie în adăpost.
În restul anului (primăvara, vara, toamna):
- anunţarea medicului veterinar despre orice intenţie de cumpărare sau introducere de noi animale în exploataţie;
- observarea permanentă a bovinelor, ovinelor şi caprinelor pe care le deţin; orice modificare a stării de sănătate a animalelor va fi anunţată medicului veterinar; 
- efectuarea curăţeniei în adăposturi şi în jurul acestora;
- aplicarea, pe pereţii adăpostului, de vopsele ce conţin substanţe repelente, care să ţină insectele la distanţă;
- instalarea la ferestrele adăposturilor de plase cu ochiuri mici, de 1-3 mm, aspersate cu insecticide, cu asigurarea ventilaţiei corespunzătoare; 
- verificarea/repararea permanentă a instalaţiilor de adăpare şi prevenirea 
revărsarii de apă din jgheaburi, scurgerea apei din instalaţii;
- evacuarea eficientă a purinului şi dejecţiilor animalelor şi acoperirea acestora cu substanţe chimice;
- îndepărtarea gunoiului de grajd (care constituie un biotop favorabil dezvoltării insectelor) din apropierea adăpostului şi de pe platforma de gunoi şi efectuarea de dezinsecţii periodice;
- efectuarea de dezinsecţii periodice în adăposturi;
- tratamentul periodic ale bovinelor, ovinelor şi caprinelor cu substanţe insecticide sau insectifuge;
- între orele 18:00 şi 6:00, bovinele, ovinele şi caprinele să fie ţinute, pe cât posibil, în adăposturi;
- efectuarea operaţiunilor de îmbarcare/debarcare a animalelor destinate vanzării când atacul vectorilor este diminuat, cu mijloace de transport protejate împotriva insectelor (închidere etanşă, ventilaţie artificială forţată, etc.), cu respectarea măsurilor de bunăstare a animalelor;
- dezinsecţii ale mijloacelor de transport confor legislaţiei în vigoare.  (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu