sâmbătă, 6 decembrie 2014

Recomandari de la ANSVSA


 Recent Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis aavertizări meteorologice pentru fenomene severe: temperaturi deosebit de scăzute, vânturi deosebit de reci şi căderi masive de zăpadă. În acest context, ANSVSA a venit în întâmpinarea crescătorilor de animale cu o serie de recomandări.
Iată care sunt obligaţiile acestora pe timp de iarnă!
•    Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii;
•    Asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ ( în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);
 
•    Verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare şi de furajare; se va acorda o deosebită atenţie în mod special instalaţiei de adăpare, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia.
•    Verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică;
•    La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă;
 În acelaşi timp, Autoritatea a venit şi cu o serie de recomandări pentru transportatorii de animale vii. Aceştia trebuie: să nu efectueze transporturi de animale în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt  puternic şi căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar; să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile; să verifice dacă există condiţii adecvate de microclimat în  mijlocul de transport şi dacă acestea sunt asigurate pe întreaga durată a transportului; la temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maxima de încărcare autorizată  în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică; pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de comfort termic în compartimentul animalelor; porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii; ş.a..
 Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferinţă inutilă animalelor şi să asigure cel puţin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deţinute. (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu