vineri, 28 noiembrie 2014

Productia de sfecla de zahar, departe de media europeana


 Anul acesta România ar putea obţine o producţie de zahăr de 7,2 tone/ha! O cantitate record, cel puţin pentru ultimii 25 de ani, dar încă destul de departe de media UE, care se ridică la 10-11 tone/ha.
 Conform datelor din operativa MADR din 25.05.2014, suprafaţa de sfeclă rămasă în cultură era de 29.363 ha, într-un număr total de 1.160 de exploataţii, revenind în medie pe fiecare fermă o suprafaţă de 25,31 ha.
 Estimarea producţiei înainte de recoltare, în septembrie a.c., prevedea realizarea unui randament de 45 tone/ha, cu o digestie medie de 17%, un randament de extracţie de 13,9% şi, deci, o producţie de zahăr de 6,3 t/ha. Adică, în final, o cantitate totală de zahăr de 180.423 tone, cu 75.734,2 tone mai mult decât cota alocată de UE (104.688,8 tone). Se prevedea astfel o depăşire a cotei cu 73%.
 Din ultimele cifre operative disponibile la data de 03 noiembrie a.c. rezultă că din cele 29.139 ha declarate după inventariere s-au recoltat 15.960 ha, adică 55% din suprafaţă, obţinându-se o producţie medie brută de 56 t/ha, iar după recepţia a peste 85% din producţia recoltată s-a constatat o medie de impurităţi de 9%, o digestie medie de 16,9% şi un randament de extracţie de 14,1%.
 Analizând şi prelucrând aceste date, rezultă că producţia medie netă, realizată până în prezent şi previzionată a se menţine până la încheierea campaniei de recoltare şi de procesare, este de 51 t/ha. Cu un randament mediu de 14,1% (randament care teoretic ar trebui să urce odată cu sporul de acumulare a zahărului în câmp!), putem să concluzionăm că în acest an vom obţine o producţie de sfeclă de aproape 1,5 mil. tone şi o producţie de zahăr de 208.959 tone! Dublu faţă de cota de zahăr a României!!!  (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu