marți, 7 octombrie 2014

Reglementari in domeniul agriculturii


 În ședința din data de 1 octombrie 2014, Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, printre acestea numărându-se şi OUG nr. 34/2013.
 Astfel, prin noua Ordonanța de Urgență s-a modificat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
• Se corectează o eroare materială, în sensul că se modifică anul de cerere 2014 cu anul de cerere 2015 în ceea ce privește accesarea fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, fapt care va permite finalizarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăților pe suprafața pentru beneficiarii care au depus cereri de plată.
• Se completează definiţia „utilizatorului de păşuni şi fâneţe” cu categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, având animale, proprii sau ale fermierilor membri, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.
 Actul normativ adoptat pe 1 octombrie de Guvern mai modifică legislația privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum și prevederile referitoare la înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali. (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu