vineri, 10 octombrie 2014

Despagubiri pentru apicultori


 Bugetul alocat pentru despăgubirea crescătorilor de albine se ridică la peste 4,13 milioane de lei, iar sumele reprezentând ajutoare de minimis se vor plăti începând cu data de 2 decembrie 2014. Iată condiţiile şi cuantumul plăţilor!
 În şedința de Guvern din 7 octombrie 2014, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. Potrivit HG, bugetul alocat pentru despăgubirea crescătorilor de albine se ridică la peste 4,13 milioane de lei, iar sumele reprezentând ajutoare de minimis se vor plăti începând cu data de 2 decembrie 2014. Sprijinul financiar va fi acordat astfel: 4 lei/familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii, respectiv 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii.
 De asemenea, actul normativ stabilește categoriile de beneficiari și procedurile de acordare a compensațiilor. Astfel, beneficiarii schemei de ajutor de minimis, conform Regulamentului de minimis în agricultură, sunt:
a) apicultori, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
 Pentru a putea beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate, astfel:
a) să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol; 
b) să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
Beneficiarii, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, trebuie să depună cererile până la data de 3 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu