miercuri, 8 octombrie 2014

Cuantumul platilor pe suprafata


 Ministerul Agriculturii a stabilit cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal. Iată cât vor primii agricultorii pentru hectarul cultivat!
 Potrivit Proiectului de act normativ privind stabilirea pentru anul 2014, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: 
a) schema de plată unică pe suprafaţă – cuantum maxim 156,89 euro/ha;
b) schema de plată separată pentru zahăr – cuantum maxim 379,17 euro/ha; 
c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană - 300,00 euro/ha.
Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de 
către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.
Hotărârea precizează că „Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional”.

 Guvernul României a adoptat, în ședința din 7 octombrie 2014, Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a plăților separate și a plăților specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal.
 Astfel, pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS), cuantumul maxim al plăților este de 156,89 de euro/hectar. Pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, s-a decis acordarea unui sprijin suplimentar, cu o valoare maximă de 379,17 euro/hectar. Totodată, cultivatorii de orez vor beneficia de o plată suplimentară de maximum 300 de euro/hectar. Valoarea plăților directe se încadrează în pachetele financiare aprobate de Comisia Europeană. 
 Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăți sunt alocate temporar din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice, urmând să fie decontate ulterior de Comisia Europeană, din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). (agroinfo.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu